آموزشگاه زبان های خارجی فروز Forouz institute

ثبت نام ترم تابستان

ثبت نام کلاس های ترم تابستان آغاز شد

شروع کلاس ها: شنبه 96/04/03

برگزاری آزمون های تعیین سطح:

از شنبه 96/03/20 همه روزه از ساعت 9 الی 13