آموزشگاه زبان های خارجی فروز Forouz institute

دوره های فشرده

در موسسه زبان دمان دوره های فشرده جهت زبان آموزان عزیز ارائه می شود که برنامه زمانبندی آن در تقویم آموزشی اعلام می گردد.

  •          مطابق استاندارد‌های بین‌المللی
  •         ویژه‌ی زبان‌ آموزان بزرگسا ل
  •          آموزش زبان انگلیسی در سه دوره‌ی 10 هفته‌ای تمام‌وقت

 o        دوره‌ی مبتدی (A1-A2): ویژه‌ی داوطلبانی که هنوز آمادگی شرکت در دوره‌های آمادگی آزمون‌های IELTS (با نمره‌ی هدف 6/5-6 ) و TOEFL (با نمره‌ی هدف 80-90 ) را ندارند.

 o        دوره‌ی متوسط(B1-B2): بیشتر داوطلبان آزمون‌های IELTS (با نمره‌ی هدف 6/5-6 ) و TOEFL (با نمره‌ی هدف 80-90 ) دراین گروه جای می‌گیرند.

 o        دوره‌ی عالی (C1): برای آنهایی که در پی نمره‌های عالی در آزمون‌های IELTS (با نمره‌ی هدف بالای 7) و TOEFL (با نمره‌ی هدف بالای 100) هستند.